Ettåriga syrrorna Hafrún och Thórunn busar i gröngräset. (Hafrún närmast.)

Flocken busar sommaren 2010

 

Nedan: Hafrún till vänster, Thórunn till höger. Längre ner jagar Thórunn Hafrún.

 

Nedan: Thella och Hafrún.

 

Nedan: Thórunn och Rina.

 

Startsida

Ny sida 1