Norje Boke 2008

 

Frĺn vänster: Three C's Feher Zetes, Sorschies Éber Elemér, Sorschies Éber Egész, Sorschies Szép Bator och NORDUCH INTUCH NV-07 Red Dog's Czaruso.

 

SUCH NUCH FINUCH NORDUCH NV-04 SV-05 Nala vom Zollernblick.

 

SUCH Csigora Emir med matte Silvana.

 

Lotta med Red Dog's Magic Star.

 

Sorschies Éber Elemér har ett talande ansikte.

 

Pernilla med Sorschies Éber Coco-Chanel.

 

Startsida