Kuvasz

Historia - Användningsområden - Karaktär - Att leva med kuvasz

En kuvasz hittar alltid sin rätta utsiktsplats, även om det så är en

campingstuga. Där ligger den till synes passiv, men skenet bedrar!

 

Fakta kuvasz:

  • Mankhöjd och vikt hanhund: 71-76 cm, 48-62 kg

  • Mankhöjd och vikt tik: 66-70 cm, 37-50 kg

  • Färg: vit, elfenbensfärg är tillåten

  • Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar

  • Ursprung: Ungern

  • Användning: vakthund, sällskapshund

Historia

Kuvasz är en mycket gammal ungersk ras som anses ha kommit till Ungern omkring år 1200 med kumanerna, ett nomadfolk av turkiskt ursprung som förföljdes av mongolerna ända till Ungern, men det finns även uppgifter om att den följde Magyarfolket, ett ryttarfolk från de asiatiska stäpperna, som bosatte sig vid Karpaterbäckenet i slutet av nionde århundradet.

Användning

Namnet "kuvasz" lär komma från ett turkiskt ord för "väktare av tryggheten". Det är en bergshund med uppgift att vakta och försvara och det är också som vakthund rasen numera gör tjänst, fast den tidigare även användes till jakt på större vilt, som varg och vildsvin. Som sällskapshund är den tillgiven, lugn, vänlig och mycket vaksam.

Adelns hund

Förr var kuvaszen de privilegierades vakthund. Så tidigt som år 1490 finns det belägg för att kuvaszen använts av adeln som vakthund mot lönnmördare. Endast adeln tilläts på medeltiden att äga en kuvasz och den ansågs som en mycket värdefull gåva.

Självständig boskapsväktare

Ungrarna var ett folk som levde av boskapsskötsel. Hjordarna bestod av kor, hästar, getter, får och svin och varje djurslag hade sina herdar, som använde de mindre puli till att valla hjorden och kuvasz till att vakta och skydda den mot varg och björn. Herdarna ville ha vakthundarna ljusa för att lättare se skillnad på dem och angripande rovdjur, som oftast kom nattetid. Kuvaszen förväntades arbeta självständigt; vaka och spana, ständigt - och utan mänsklig uppmaning - vara beredd att ingripa när fara hotade.

Skenbart passiv

Också dagens kuvasz anser sig klara många situationer efter eget huvud. Är den upptagen med något enligt eget tycke viktigt, så kan den plötsligt bli stendöv... En kuvasz hittar snabbt revirets optimala utsiktspunkt, gärna högt upp och med utsikt åt de viktigaste hållen, till exempel mot vägen eller ingången. Den platsen blir sedan favoritstället och dit söker den sig ofta. Där kan den ligga till synes passiv och sovande, men skenet bedrar; vid minsta rörelse som skulle kunna signalera en fara, är hunden blixtsnabbt i väg. Ingen som inte har där att göra släpps in på tomten - eller ut från den.

Valpar måste socialiseras

För att inte få en reserverad hund, är det mycket viktigt att lära redan den lilla valpen umgås med folk i olika åldrar, speciellt barn, samt att ta ut valpen i olika miljöer där den stiftar bekantskap med traktorer, lastbilar, bussar, tåg, hissar, kor, hästar och andra djur, framförallt andra hundar, ut i stadsmiljö, eller vilken miljö som helst som den förväntas känna sig bekväm med som vuxen.

Gott ledarskap

Man bör också jobba aktivt redan från början med ledarskapet så att den på ett naturligt sätt lär sig vem som är flockledaren. Då undviker man att hunden vägrar släppa in barnens kompisar eller gästerna till sommarfesten. Det tål att påpekas att en kuvasz har sin värdighet som man inte bör trampa på. Fysisk bestraffning, att trycka ner eller att tränga in hunden i ett hörn, är saker som inte är tillrådliga då kuvaszen kan tappa respekten. En slagen kuvaszvalp kan bli livsfarlig när den växer upp! Men behandlar du din kuvasz konsekvent, fast och rättvist, så har du en vän som är beredd att gå i döden för dig.

Självrenande päls

Hårda levnadsförhållanden utvecklade en tjock päls som skydd mot kyla, värme och smuts. En kuvasz kan komma hem så svart och geggig att det vita knappt syns, men får det bara torka så faller smutsen av, hunden skakar sig och är vit igen! Denna självrenande förmåga är värd massor, men på minuskontot är att pälsen fäller en hel del. För att undvika att få vita hår överallt fordras en rejäl urborstning vår och höst. Annars är pälsvården minimal.

Utseende och karaktär

Redan tidigt kunde olika kuvasztyper urskiljas: bergstypen med kraftigt stop och slätare päls, samt låglandstypen med kilformat huvud och vågigare päls, varifrån Ungerns nuvarande kuvaszbestånd huvudsakligen stammar.

En typisk kuvasz ska vara högrest, kraftfull med långsamma rörelser. Den ska utstråla ädelhet och kraft, ha ett livligt temperament och vara mycket rörlig. Huvudet ska vara kilformat, ädelt och uppvisa ansenlig kraft, speciellt hos hanhunden. Ögonen ska vara mandelformade och mörka, ögonkanterna och nosen svarta. Hals och nacke ska vara korta, ryggen plan och bred, bröstkorgen djup med lätt uppdragen buklinje. Kroppen ska vara något längre än höjden vid manken. I trav ska rörelserna vara lätta, elastiska, schvungfulla och uthålliga.

Karaktär: Rasen är tapper och modig. De personer den anförtros att skydda eller det den ska vakta, försvarar den även med sitt liv som insats. Rasen är självsäker och kan om den behandlas illa bli aggressiv. Den är trogen och pålitlig och älskar sin familj. Den är anspråkslös, dess skötsel enkel och den tål även mycket dåliga väderleksförhållanden.

Fullständig rasstandard hittar du här.

Verdis mamma Orphie är en mycket rastypisk kuvasz, det är många utställningsdomare överens om. Hon har vunnit Årets kuvasz-tävlingen 2004 (alltså blivit den mest vinstrika kuvaszen det året), och placerade sig som tvåa både 2005, 2006 och 2007! Åtta år gammal 2009 var hon fortfarande bland de fem vinstrikaste kuvasztikarna i landet. Hon är svensk-, dansk-, norsk- och nordisk champion, nordisk vinnare-03 och svensk vinnare-06. Och en underbart trevlig hund!

Startsida